[Webinar ] 🏭 Nieuwe verplichte UIMM-overeenkomst voor 2024? Wat is het en hoe kun je er zo snel mogelijk op reageren!👷 [ woensdag 7 juni om 11:30 uur ]

Talentmanagement, een belangrijke strategie voor fabrikanten

De pandemie heeft de nodige opschudding veroorzaakt, vooral in de relatie tot werk. Hoewel veel bedrijfstakken nog steeds te kampen hebben met een tekort aan vaardigheden, doen bedrijven er goed aan een talentmanagementbeleid te voeren. Talentmanagement helpt om het personeel te behouden en te binden en tegelijkertijd wendbaar genoeg te blijven in een onzekere omgeving.

In dit artikel leggen wij uit wat onder talentmanagement wordt verstaan, waarom industriële ondernemingen in dit onderwerp geïnteresseerd zouden moeten zijn, en ten slotte hoe deze strategie ten uitvoer kan worden gelegd.

Wat is talentmanagement?


Talentmanagement gaat over het aantrekken, behouden en binden van werknemers in een bedrijf. Het is een strategie die veel verder gaat dan aanwervingskwesties.

Laten we, voordat we verder gaan, kijken naar de term die ons het meest zal interesseren: een talent.

Talent" is een werknemer die zowel bekwaam is in zijn of haar werk als het vermogen heeft om zich op een interessante manier te ontwikkelen. Bijvoorbeeld een persoon die een expert is op zijn of haar gebied en die blijk heeft gegeven van een zekere mate van soft skills, die steeds meer gewaardeerd worden bij aanwerving. Er bestaat geen precieze definitie van een talent, aangezien elk bedrijf, afhankelijk van de sector waarin het actief is, een andere waarde hecht aan knowhow en interpersoonlijke vaardigheden.

Kortom,talent is een belangrijke hulpbron die bedrijven niet willen verliezen. Dit gezegd zijnde, is het begrijpelijk dat het beheer van dit talent een echte strategische kwestie is.

Talentmanagement gaat echter niet alleen over het identificeren van de meest veelbelovende werknemers. De onderneming moet een omgeving creëren die bevorderlijk is voor de ontwikkeling van ieders potentieel, met name door permanente opleiding. Talentmanagement gaat dus niet alleen over het heden, maar ook (en vooral) over de toekomst! Door zich volledig bewust te zijn van hun talenten en hoe deze kunnen evolueren, zijn bedrijven beter uitgerust in een snel veranderende omgeving.

Alle organisaties hebben dus te maken met talentmanagement. In het vervolg van dit artikel zullen wij ons concentreren op industriële ondernemingen, waar misschien nog meer op het spel staat.

Talent management,
onmisbaar voor industriëlen?


Als u zich afvraagt hoe talentmanagement een productiebedrijf kan beïnvloeden, geven wij u een cijfer: 67%. Dit is het percentage bedrijfsleiders in de maakindustrie dat zegt in 2022 moeite te hebben met het werven van personeel (bron: Insee). Dit is de eerste keer in meer dan 30 jaar dat dit cijfer zo hoog is.

Daarbij komt nog het probleem van het tekort aan vaardigheden, dat elk jaar nijpender wordt. In de industrie vereisen sommige sleutelposities een hoog niveau van technische kennis, die recruiters moeilijk kunnen vinden. De markt weegt in het voordeel van de werknemers, want er zijn meer vacatures dan sollicitaties.

Ten slotte zij eraan herinnerd dat de industriële sector te kampen heeft met een slecht imago en moeite heeft om de jongere generatie aan te trekken.

Gezien deze moeilijkheden hebben industriële ondernemingen er alle belang bij om in talentmanagement te investeren, en wel om minstens drie redenen:

Reden 1: voorkomen dat belangrijke vaardigheden verloren gaan

Talentbeheer omvat een grondige kennis van de vaardigheden en competenties die voor elke functie vereist zijn. Een bedrijf dat zich ten volle bewust is van de vaardigheden waarover het beschikt, is beter opgewassen tegen een werkonderbreking of pensionering.

Reden 2: het beste talent aantrekken

Talentmanagement gaat ook over employer branding. Dit laatste is namelijk nauw verbonden met het volgen van het carrièrepad van elke werknemer. Dankzij talentmanagement kunnen we ervoor zorgen dat werknemers zich op een relevante manier kunnen ontwikkelen binnen het bedrijf.

Reden 3: werknemers motiveren en behouden

Deze derde reden houdt nauw verband met de vorige. Motivatie en retentie gaan niet alleen over het salaris. Werknemers die zich gewaardeerd voelen en loopbaanontwikkeling aangeboden krijgen, zijn minder geneigd het bedrijf te verlaten dan degenen die dat niet doen.

In 2022 is talentmanagement dan ook essentieel voor industriële bedrijven die concurrerend willen blijven. Maar hoe kan het worden uitgevoerd?

7 sleutels tot een strategie voor talentmanagement

Het implementeren van een talentmanagementstrategie gaat niet van vandaag op morgen. Laten we eens kijken naar de punten die uw aandacht zouden moeten trekken.

1. Bepaal de talenten die je nodig hebt

Zoals eerder gezegd heeft elk bedrijf zijn eigen definitie van talent. Het is aan u om die van u te definiëren: wat zijn de meest relevante vaardigheden en houdingen voor elke baan?

Het is ook een gelegenheid om na te gaan of deze talenten al in het bedrijf aanwezig zijn.

2. De juiste mensen aantrekken

Om talent aan te trekken moet je natuurlijk je zoektocht communiceren. Denk met name aan het schrijven van een aantrekkelijke vacature die aansluit bij de werkelijkheid. Bied ook een passend en concurrerend salaris in vergelijking met concurrerende aanbiedingen. Vergeet ten slotte niet dat het werkgeversmerk een belangrijke beslissingsfactor kan zijn voor kandidaten.

3. Zorgvuldig inwerken

Volgens een studie van de Hay Group verlaat 22% van de nieuwe werknemers het bedrijf na 45 dagen! Dit cijfer daalt drastisch wanneer het bedrijf zich speciaal ontfermt over de nieuwkomers.

4. Voortdurende opleiding

Het is vaak gemakkelijker om de vaardigheden van uw huidige werknemers te ontwikkelen dan om nieuw talent aan te werven. Toch kunnen ook nieuwkomers baat hebben bij de ontwikkeling van hun vaardigheden als die in overeenstemming is met hun beroepsproject en de strategie van het bedrijf. (Lees meer over dit onderwerp: Overgang van GPEC naar GEPP in 2022)

5. Het meten van de prestaties

Om doeltreffend te zijn moet de talentmanagementstrategie gebaseerd zijn op kwantitatieve maatstaven. In de industrie is het interessant metrieken te definiëren om de prestaties van de productielijn te evalueren. Bovendien kan een regelmatige dialoog met de werknemers u helpen diegenen te identificeren aan wie u extra verantwoordelijkheden kunt geven.

6. Tracking vaardigheden en clearances

Een doeltreffende strategie voor talentbeheer gaat hand in hand met een uitstekende kennis van de vaardigheden binnen de teams. Dit helpt managers om operators in de meest interessante functies te plaatsen en vergemakkelijkt het loopbaanbeheer van hun teams.

7. Anticiperen op de toekomst

Talentmanagement is een langetermijnstrategie. Het is belangrijk een regelmatige dialoog tot stand te brengen tussen operationele teams, managers en directie om ervoor te zorgen dat de sleutelcompetenties in het bedrijf blijven. Het betrekken van werknemers bij de overdracht van kennis is een goede manier om dit te bereiken.

In de praktijk

Een strategie voor talentbeheer vereist een globale visie op de in de onderneming aanwezige vaardigheden. Dit is vaak een uitdaging, vooral voor managers die geen zichtbaarheid hebben. Investeren in een talentvolgsysteem helpt dit probleem op te lossen.

Mercateam brengt het aanwezige talent in het bedrijf nauwkeurig in kaart, evenals het talent dat in de toekomst zal ontbreken naarmate het bedrijf evolueert. Vraag ons om een demo voor meer informatie.

Abonneer u op onze nieuwsbrief