[Webinar ] 🏭 Unither Pharmaceuticals digitaliseert het beheer van zijn fabrieksteams 👷 [ vrijdag 14 april om 11:30 uur ]
mercateam logo
26 januari 2023

AI: de onmisbare bondgenoot voor het standaardiseren en optimaliseren van uw knowhow

Het belang van standaardisatie van industriële knowhow

kennis

Standaardisatie en optimalisatie van knowhow zijn sleutelelementen voor elk bedrijf dat zich wil onderscheiden op zijn markt. Deze taken kunnen echter complex en tijdrovend zijn, vooral voor bedrijven die veel verschillende producten en processen beheren. Dit is waar Kunstmatige Intelligentie (AI ) een onmisbare bondgenoot voor bedrijven wordt.

Door gebruik te maken van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied vanAI kunnen bedrijven :

  • Hun processen automatiseren en verbeteren, terwijl de kwaliteit en winstgevendheid gewaarborgd blijven. Door algoritmen voor machinaal leren te gebruiken, kunnen bedrijven bijvoorbeeld fabricagefouten opsporen en corrigeren voordat ze zich verspreiden, waardoor de productkwaliteit wordt gewaarborgd.
  • Productieprocessen optimaliseren, met behulp van gegevens om de behoefte aan grondstoffen te voorspellen en de productie efficiënt te plannen.
  • AI kan ook worden gebruikt om de communicatie en coördinatie tussen verschillende afdelingen binnen een bedrijf en tussen verschillende bedrijven in een toeleveringsketen te verbeteren. DoorAI-gebaseerde chatbots te gebruiken, kunnen bedrijven bijvoorbeeld reacties op routinevragen automatiseren en de communicatie met klanten en zakenpartners vergemakkelijken.
  • Gegevens over de toeleveringsketen analyseren en knelpunten identificeren om de coördinatie tussen bedrijven te verbeteren.
  • De besluitvorming, planning en bedrijfsstrategie verbeteren. Doorop AI gebaseerde voorspellende algoritmen te gebruiken, kunnen bedrijven markttrends voorspellen en dienovereenkomstig plannen.
  • DoorAI-systemen op basis van speltheorie en wiskundige modellen te gebruiken om verschillende bedrijfsstrategieën te simuleren, kunnen bedrijven bovendien de meest winstgevende opties onderzoeken.

Normen beheren vóór AI

Vóór de komst van de moderne technologie gebruikten fabrikanten voornamelijk bindmiddelen en papieren om hun kennis te standaardiseren. Dit kunnen procedurehandboeken, gegevensbladen, normen en specificaties zijn. Deze documenten werden meestal opgeslagen in archiefkasten of fysieke dossiers, en moesten handmatig worden geraadpleegd wanneer een werknemer of zakenpartner toegang tot deze informatie nodig had. Deze methode was vaak uitputtend, omdat bestanden en mappen moesten worden doorzocht om de benodigde informatie te vinden. Bovendien werd het moeilijker om informatie bij te werken en te corrigeren, omdat dit op elk fysiek exemplaar moest gebeuren. Er was ook een grotere kans op fouten, aangezien informatie verkeerd begrepen of getranscribeerd kon worden bij het kopiëren of bijwerken van deze documenten.

Met de komst vanAI hebben fabrikanten nu de mogelijkheid om digitale hulpmiddelen te gebruiken om hun bedrijfsnormen te beheren. Deze hulpmiddelen kunnen applicaties, software voor elektronisch documentenbeheer, online databanken en kwaliteitsbeheersystemen omvatten. Deze hulpmiddelen kunnen het vinden, bijwerken en verspreiden van normen vergemakkelijken, en kunnen ook helpen bij het automatiseren van bepaalde nalevingsprocessen, zoals inspecties en audits. Bovendien kunnen deze tools real-time samenwerking mogelijk maken tussen verschillende afdelingen binnen het bedrijf en met zakelijke partners, wat de besluitvorming en communicatie kan verbeteren. Kortom, met moderne digitale hulpmiddelen kunnen bedrijven efficiënter, flexibeler en veiliger normen beheren.

Chatbot GPT gebruiken om contentcreatieprocessen in de sector te standaardiseren

Chatbot GPT, of Generative Pre-trained Transformer, is een AI-tool dat kan worden gebruikt om de creatie van inhoud in het bedrijfsleven te automatiseren. Met behulp van vooraf getrainde sjablonen kunnen GPT-chatbots automatisch protocollen, processen en andere soorten inhoud genereren, waardoor deze processen kunnen worden gestandaardiseerd.

Het creëren van inhoud is een cruciaal proces voor industriële bedrijven, omdat het de kwaliteit en de naleving van processen waarborgt. Het creëren van inhoud kan echter vervelend en tijdrovend zijn, vooral als het gaat om het produceren van belangrijke documenten zoals protocollen en processen. GPT-chatbots kunnen deze taken helpen automatiseren door automatisch kwaliteitscontent te genereren, waardoor de tijd die nodig is om documenten te maken aanzienlijk wordt verkort.

GPT-chatbots kunnen zich ook aanpassen aan verschillende schrijfstijlen, zodat bedrijven ervoor kunnen zorgen dat de inhoud voldoet aan de industrienormen en wettelijke vereisten. GPT-chatbots kunnen ook worden getraind om inhoud in vreemde talen te genereren, wat nuttig kan zijn voor bedrijven die internationaal actief zijn.

Het standaardiseren van het contentcreatieproces met Chatbot GPT heeft veel voordelen voor bedrijven. Ten eerste bespaart het tijd door het automatisch creëren van inhoud. Het kan ook de kwaliteit van de inhoud verbeteren door ervoor te zorgen dat documenten voldoen aan industrienormen en wettelijke vereisten. Tot slot kan het gebruik van GPT Chatbot ook de kosten verlagen doordat er minder arbeid nodig is om content te creëren.

Het is belangrijk op te merken dat GPT-chatbots weliswaar zeer nuttig kunnen zijn bij het automatiseren van processen voor het creëren van inhoud, maar dat ze mensen nooit volledig zullen vervangen. GPT-chatbots moeten onder toezicht staan van werknemers om ervoor te zorgen dat de gegenereerde inhoud van hoge kwaliteit is en voldoet aan de industrienormen en wettelijke vereisten.

ChatGPT x Mercateam

Op Mercateamwij gebruiken de nieuwste Natural Language Processing (NLP) technologie om fabrikanten te helpen hun werkstations te standaardiseren en hun inhoud efficiënt te beheren. Met behulp van een NLP-model zoals GPT-3 kunnen we geavanceerde chatbotfunctionaliteit aanbieden om de interactie met de gebruiker te vergemakkelijken.

Wij bieden ook mogelijkheden om automatisch inhoud te genereren, zoals het schrijven van gestandaardiseerde werkprocedures en het maken van gebruikershandleidingen voor werkstations. Zo hebben werknemers snel en gemakkelijk toegang tot nauwkeurige en actuele informatie.

Met deze geavanceerde technologie kan Mercateam de processen voor het beheer van vaardigheden en inhoud voor de sector stroomlijnen en optimaliseren. Werknemers profiteren ook van een verbeterde werkervaring door natuurlijke interactie met de systemen en gemakkelijke toegang tot accurate informatie.

De video hieronder laat zien hoe Mercateam ChatGPT gebruikt om de industrie te helpen tijd te besparen bij het creëren van standaardisatie-inhoud.

Samengevat

De standaardisatie van knowhow met behulp vanAI is een belangrijk punt voor industriële bedrijven die hun prestaties willen verbeteren en zich willen onderscheiden in hun markt.

Mercateam biedt door de integratie vanAI in zijn toepassing een effectieve oplossing om processen te standaardiseren en bedrijfskennis op een efficiënte en kosteneffectieve manier te beheersen, om concurrerend te blijven in een voortdurend veranderende markt. Dus voor alle fabrikanten die hun efficiëntie willen optimaliseren en tijd willen besparen, is Mercateam de bondgenoot die u nodig hebt!

U kunt nu uw demo boeken om meer te weten te komen over Mercateam en zijn verschillende functies.

chevron-down-cirkel