[Webinar ] 🏭 Unither Pharmaceuticals digitaliseert het beheer van zijn fabrieksteams 👷 [ vrijdag 14 april om 11:30 uur ]
mercateam logo
11 januari 2023

Waarom knowhow de sleutel wordt voor de Europese industrie

Adrien Laurentin, medeoprichter van Mercateam, legt zijn vriendin Laura uit waarom het organiseren, beheersen en versterken van de knowhow van fabrikanten de sleutel is tot het succes van Industrie 4.0 en herindustrialisatie. En waarom hij samen met Kévin Rouvière Mercateam heeft opgericht.

Laura, je vroeg me uit te leggen wat we bij Mercateamdoen... Maar toen ik antwoordde "we ontwikkelen een SaaS-oplossing die industriële en dienstverlenende bedrijven helpt de kennis van hun medewerkers te organiseren, te waarderen en door te geven" was dat natuurlijk niet duidelijk... Dus, ik zal je uitleggen waarom we het doen...

De wereld draait op volle toeren Laura, de snelheid van innovatie neemt exponentieel toe, in de laatste 100 jaar is er meer geïnnoveerd dan in de 4000 jaar daarvoor. De oorlog in Europa, de energie- en milieucrisis versnellen de verandering van consumptie en productie om een planeet in stand te houden die versleten is en het niet langer kan verdragen: het zijn al deze nieuwe beperkingen die de innovatie van morgen vormgeven. En meer nog dan andere sectoren moet de industrie, die aan de oorsprong van alle producten ligt, zich ontwikkelen om het hoofd boven water te houden.

Dit betekent dat we alles moeten heroverwegen: de hele industrie zal moeten veranderen, en snel. Maar vandaag, zoals altijd, doet de industrie niets zonder mensen. En daarom zijn wij hier bij Mercateam: wij geloven dat mensen de kern zullen vormen van deze revolutie en wij willen hen daarbij helpen.

Op het gevaar af erg academisch te klinken, zou ik de uitdagingen van de sector in drie delen willen samenvatten.

Knowhowvaardigheden in het tijdperk van Industrie 4.0 en milieukwesties

Eerst en vooral is Industrie 4.0 de term die wordt gebruikt om de vierde grote industriële revolutie te beschrijven, die wordt gekenmerkt door nieuwe productiemethoden in fabrieken.

In feite vertrouwen de "fabrieken van de toekomst" om hun productieketens te optimaliseren op kunstmatige intelligentie, robotica, het internet der dingen, 3D-printing en cloud computing. Dit zijn allemaal ingewikkelde woorden en concepten die zich met de snelheid van het licht ontwikkelen en die elk bedrijf dat concurrerend wil zijn, moet beheersen. 

Tegelijkertijd beseffen we dat we niet meer tegen elke prijs kunnen produceren, onze planeet heeft zijn grenzen. Minder consumeren, minder vervuilen: we moeten nog vindingrijker zijn en onze productieprocessen veranderen.

Het probleem is dat je, om op deze revoluties te kunnen reageren, knowhow nodig hebt. Een voorbeeld: Europa heeft besloten om tegen 2033 geen dieselauto's meer toe te laten... We moeten dus opnieuw nadenken over producten en de manier waarop we ze produceren ("Veel succes, fabrikanten"). Tegelijkertijd blijkt uit een BPI-studie dat 75% van de fabrieksmanagers in Europa denkt dat hun teams nog niet over de vaardigheden beschikken om aan de behoeften van de komende jaren te voldoen. Anders gezegd, we zijn niet bekwaam of technisch genoeg om dit aan te kunnen.

En helaas, het is nog niet voorbij Laura! Want als je "innovatie" zegt, zeg je nieuwe banen... die anderen zullen doden. Ja, 30% van de banen die we nu kennen, zal in de komende 10 jaar niet meer bestaan om de hierboven genoemde redenen. Met deze nieuwe technologieën zullen sommige banen verschijnen en andere verdwijnen.

 Fabrikanten beseffen dus dat zij dringend moeten anticiperen op veranderingen, het toezicht op vaardigheden moeten vereenvoudigen en digitaliseren, en plannen moeten opstellen om de vaardigheden van mensen zeer snel te verbeteren en hen zo nodig naar de nieuwe beroepen te leiden.

Met andere woorden, wie kan wat doen en wie moet wat doen morgen. Als ze het niet doen? Ze gaan recht op de muur af, richting massale afvloeiingsplannen.

Europees bewustzijn: laten we onze industriële knowhow snel verplaatsen

Laura, het is je vast opgevallen dat iedereen het in de media over verhuizing heeft? De covid heeft laten zien dat we niet in staat zijn om onze eigen maskers of medicijnen te produceren om op een crisis te reageren en heel Europa maakt zich zorgen over energieschaarste. Kortom, we zijn te afhankelijk van anderen.

Het enige probleem is dat u niet geboren bent. 30 jaar geleden namen we de tegenovergestelde beslissing en stuurden we onze fabrieken naar het buitenland "omdat het goedkoper was".

Daardoor hebben we onze knowhow helemaal niet op peil gehouden. Hoe kun je een geheugenkaartenfabriek beginnen als niemand weet hoe je ze moet maken? Het is een beetje alsof ik je vraag me te helpen mijn IKEA meubels te bouwen zonder plan...

Wij moeten buitenlandse modellen in Frankrijk kunnen kopiëren en veel mensen in deze processen opleiden. Het is mogelijk, maar we moeten vaardigheden en opleidingen aanwerven, opleiden, vereenvoudigen en digitaliseren zodat iedereen zo snel mogelijk de nodige vaardigheden kan verwerven.

Dit alles rekening houdend met het feit dat deze herovering van de waardeketen een kwestie is die op Europees niveau speelt.

De oude demonen van de industrie: loonkosten, sleur, omzet, productiviteit, pensioen.

Olalala ik open de doos van Pandora op deze uitleg en ik zal moeten generaliseren maar hey.

De arbeidskosten zijn hoog in Frankrijk, vindt u niet? We kunnen niet concurreren met ontwikkelingslanden. Als het Franse pakje pasta 3 euro kost en het Braziliaanse pakje 1 euro, zal ons pakje uiteindelijk niet worden verkocht. Om concurrerend te blijven, moeten wij dus technische producten met een hoge toegevoegde waarde en kwaliteit maken en tegelijkertijd onze productiviteit maximaliseren. Maar deze productiviteit hangt vooral af van mensen, en daar hebben we een probleem:

  •  Het verloop is te hoog en het ziekteverzuim ook. In een fabriek is het verzuimpercentage 8%, wat betekent dat 8 van de 100 mensen gemiddeld per dag niet komen. Dit betekent dat de werknemers op de een of andere manier niet tevreden genoeg zijn, dus hoe kun je de organisatie in deze omstandigheden coördineren?
  • De wendbaarheid van de fabrieken in termen van teams is zwak, het reactievermogen is slecht en mensen doen altijd hetzelfde werk, ze bewegen niet genoeg (koekoek multi-skilling). Dit is pijnlijk voor hen en contraproductief voor het bedrijf.
  • De ouderen gaan met pensioen met de know-how (30% van de industriële werknemers gaat de komende 10 jaar met pensioen) en de jongeren, die er steeds minder zijn (als gevolg van de demografie), willen niet meer in de industriële sector werken. Maar als niemand weet hoe je een fabriek of een werkplaats runt, wat doen we dan? Industrie is alles wat je draagt, alles waarmee je reist en een groot deel van wat je eet!

Hoe helpt Mercateam fabrikanten bij het organiseren, promoten en doorgeven van hun knowhow? 

Wat doen we bij Mercateam? Welnu, wij ontwikkelen voortdurend digitale functionaliteiten die beschikbaar zijn op tablets, smartphones of schermen om deze uitdagingen aan te gaan, en wij hebben meer dan 100 use cases rond team- en kennisbeheer, bijvoorbeeld:

  • Wij waarderen de werknemers en helpen de organisatie om het verloop te verminderen, mensen blijven meer omdat we ze zichtbaarheid geven!
  • We maken een automatische planning die alle mensen in de fabriek op de beste manier toewijst en hun werkomstandigheden verbetert (en trouwens, elke manager bespaart 7 uur per week op de samenstelling van zijn planning).
  • We hebben een instrument voor competentiebeheer ontwikkeld waarmee we onze wendbaarheid kunnen vergroten om ervoor te zorgen dat we altijd produceren.
  • Wij stellen het topmanagement van de groep in staat de situatie te analyseren met behulp van AI (pensionering, verlies van vaardigheden, enz.) en mensen te begeleiden naar de banen van morgen door doelstellingen vast te stellen.
  • Operators kunnen trainen door op het terrein een QR-code te scannen en hun vaardigheden vergroten in de door de groep gedefinieerde doelstellingen.
  • Wij automatiseren en vereenvoudigen de opleiding zodat de groep zijn bekwaamheid sneller kan vergroten (wij delen de opleidingstijd door 4).

Bijgevolg heeft elke industriële onderneming ons op een of andere manier nodig. Daarom vertrouwen Dior, Andros, Guerlain, Richemont, Sanofi, Merck en honderden andere vestigingen in 3 continenten op ons. We hebben het er twee keer over gehad op BDM business.

Kortom, de conclusie is eenvoudig: we staan op het punt een reeks revoluties mee te maken waarbij bedrijven hun knowhow op lange termijn moeten beheersen. De industrie is nog niet wendbaar genoeg om in te spelen op een veeleisende en flexibele vraag. De oplossing ligt, zoals gewoonlijk, in de handen van de mensen, ze hebben alleen een duwtje in de rug nodig.

Ik hoop dat dat duidelijk was.

chevron-down-cirkel