[Webinar ] ­čĹĘ­čĺ╗ Hoe Berry Global zijn dienstroosters digitaliseerde [vrijdag 10 maart 2023]
mercateam logo

RGPD

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is op 25 mei 2018 in werking getreden. Deze tekst heeft nieuwe verplichtingen in het leven geroepen voor bedrijven zoals Mercateam die persoonsgegevens verwerken, alsook nieuwe rechten voor degenen die door een dergelijke verwerking worden getroffen, waaronder het recht om te worden vergeten en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Mercateam is voortdurend bezig zich aan te passen aan de RGPD en biedt zijn diensten dus aan in een veilig en duidelijk juridisch kader. Mercateam heeft altijd veel belang gehecht aan de bescherming van persoonsgegevens en de inwerkingtreding van de RGPD is een gelegenheid om deze bescherming te versterken ten voordele van zijn klanten.

Er zij op gewezen dat Mercateam in het kader van de aan zijn klanten aangeboden diensten optreedt als onderaannemer van laatstgenoemden. Het is derhalve ook de verantwoordelijkheid van laatstgenoemden ervoor te zorgen dat hun activiteiten in overeenstemming zijn met de RGPD, met name wat betreft het verzamelen van persoonsgegevens die vervolgens aan Mercateam worden doorgegeven.

Van de maatregelen die Mercateam heeft genomen om aan de bepalingen van de RGPD te voldoen, kunnen de volgende worden vermeld

het opstellen van een duidelijk contractueel kader, waarin de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Mercateam en zijn klanten met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens nauwkeurig zijn omschreven;
het bijhouden door Mercateam van een register van verwerkingen, waarin alle verwerkingen worden vermeld en bijgewerkt die zijn uitgevoerd op de persoonsgegevens die aan Mercateam zijn doorgegeven;
de invoering van een aanpak voor de beveiliging van persoonsgegevens om de risico's van gegevensinbreuken zoveel mogelijk te beperken, en de vaststelling van een protocol voor het informeren van cli├źnten in geval van een dergelijke gebeurtenis;
de benoeming van een functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer, DPO), die verantwoordelijk is voor het toezicht op de interne naleving van het gegevensbeschermingsbeleid.

chevron-down-cirkel