[Webinar ] 🏭 Unither Pharmaceuticals digitaliseert het beheer van zijn fabrieksteams 👷 [ vrijdag 14 april om 11:30 uur ]
mercateam logo
15 november 2022

Preventiepaspoort: wat u moet weten

Alle werknemers staan bloot aan beroepsrisico's, ongeacht de sector waarin zij werkzaam zijn. Om de risico's tot een minimum te beperken, zijn de bedrijven verplicht adequate beschermingsmiddelen in te voeren, de werknemers over de risico's te informeren, maar ook hen op te leiden. In deze context is het preventiepaspoort een nieuw instrument dat tot doel heeft het delen en controleren van de verschillende bekwaamheidscertificaten, vergunningen en opleidingen van werknemers op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk te vergemakkelijken (met Mercateam beschikt u in real time over informatie over de vaardigheden, vergunningen en beperkingen van al uw werknemers).
Waar gaat het precies om? Is het verplicht? 

We beantwoorden uw vragen over dit onderwerp.

Preventiepaspoort

Wat is het preventiepaspoort?

Het preventiepaspoort is een nieuw instrument voor de preventie van beroepsrisico's voor werknemers. Het preventiepaspoort is ontworpen om de overdracht van beroepsdocumenten op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk (bekwaamheidsattesten, diploma's, vergunningen, opleidingen, enz.)
Meer concreet is het preventiepaspoort een individuele digitale kluis waarin werknemers en werkgevers de verschillende bovengenoemde documenten zullen kunnen invoeren en raadplegen. Het is beschikbaar vanaf april 2023 en zal toegankelijk zijn via het portaal Mijn opleidingsaccount.

Voor wie is het preventiepaspoort bedoeld?

Het preventiepaspoort kan door drie categorieën publiek worden gebruikt. Ten eerste actieve werknemers en werkzoekenden. Ze zullen het kunnen activeren vanaf hun opleidingsaccount en het gedurende hun hele professionele carrière kunnen aanvullen om de waarde ervan bij hun huidige en toekomstige werkgevers te vergroten. 

Ook werkgevers profiteren van het preventiepaspoort. Werkgevers hebben toegang tot een speciale interface, waarmee ze alle opleidingen in verband met de gezondheid en veiligheid van hun personeel centraal kunnen volgen. Dit zal hen in staat stellen het toezicht op de betrokken opleidingen te verbeteren. 

Ten slotte zullen opleidingsorganisatiesde nieuwe vaardigheden die hun cursisten hebben verworven, kunnen invoeren. 

Er zij ook op gewezen dat het preventiepaspoort niet alleen in Frankrijk wordt gebruikt. In veel andere landen is het equivalent daarvan het "veiligheidspaspoort". 

Wie beheert het preventiepaspoort?

Het preventiepaspoort wordt beheerd door de Caisse des Dépôts namens het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Integratie.

Preventiepaspoort: wat de wet zegt

Het preventiepaspoort is ingevoerd bij wet 2021-1018 van 2 augustus 2021. Artikel L. 4141-5 bepaalt: 

"De werkgever vermeldt in een preventiepaspoort de attesten, certificaten en diploma's die de werknemer heeft behaald in het kader van een op zijn initiatief verstrekte opleiding op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. De opleidingsorganisaties vullen het paspoort op dezelfde wijze in in het kader van de door hen verstrekte gezondheids- en veiligheidsopleiding. De werknemer kan deze elementen ook in het preventiepaspoort vermelden wanneer zij het resultaat zijn van opleidingen die hij op eigen initiatief heeft gevolgd.

De werknemer kan de werkgever toestemming geven om alle in het preventiepaspoort opgenomen gegevens te raadplegen, ook die welke de werkgever niet heeft ingevoerd, met het oog op de controle van zijn verplichtingen op het gebied van de opleiding inzake gezondheid en veiligheid, mits de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden worden nageleefd.

 Een werkzoekende kan een preventiepaspoort openen en daarin de certificaten en diploma's invullen die hij in het kader van een opleiding op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk heeft behaald.

Wanneer de werknemer of werkzoekende beschikt over een paspoort voor begeleiding, opleiding en vaardigheden bedoeld in artikel L. 6323-8, tweede alinea, van deze code, wordt zijn preventiepaspoort daarin geïntegreerd. Het wordt uitgevoerd en beheerd volgens dezelfde procedures."

Tijdschema voor de uitvoering van het preventiepaspoort

Het ministerie van Arbeid is van plan het preventiepaspoort in bedrijven in te voeren: 

02.08.2021: het preventiepaspoort wordt opgenomen in het Arbeidswetboek 

08.2022: er is een decreet uitgevaardigd om de details van het preventiepaspoort te verduidelijken + opening van het publieke portaal 

04.2023: preventiepaspoort wordt opengesteld voor werknemers

In 2023: het preventiepaspoort staat open voor werkgevers

Tegen 2024: het preventiepaspoort zal kunnen worden geraadpleegd door werkgevers

Bron

Is het preventiepaspoort verplicht?

Ter herinnering: veiligheidstraining op het werk is een wettelijke verplichting. De werkgever is namelijk verplicht verplichte opleidingen aan te bieden, zoals brandveiligheid, het gebruik van bepaalde apparatuur of machines, enz. Bovendien moeten bedrijven een preventieplan opstellen om de risico's waaraan hun werknemers worden blootgesteld te beoordelen en een actieplan op te stellen dat moet worden uitgevoerd. 

In dezelfde logica, en aangezien het nu is opgenomen in het arbeidswetboek, is het preventiepaspoort een instrument dat alle ondernemingen aangaat.

Samengevat

Het preventiepaspoort is een digitale kluis die beschikbaar is via het portaal Mijn opleidingsaccount. Het stelt werknemers, werkgevers en opleidingsorganisaties in staat om certificaten en andere documenten met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk in te voeren. Het doel is werkgevers in staat te stellen beroepsrisico's beter te voorkomen en werknemers in staat te stellen hun vaardigheden in de ogen van hun werkgevers te verbeteren.

Referenties

Portaal van het ministerie van Arbeid

Informatieportaal Preventiepaspoort

chevron-down-cirkel