[Webinar ] 🏭🚀 Groupe SEB versnelt haar 4.0 strategie met Mercateam 🫕🍳 [ donderdag 28 september 2023 van 11u tot 12u ]

Lean manufacturing 4.0: welke impact voor de fabriek van morgen?

De afgelopen decennia hebben bedrijven over de hele wereld getracht hun productiemethoden te verbeteren, waarbij kwaliteit, tijd en kosten tegen elkaar worden afgewogen. Dit streven naar voortdurende verbetering is het doel van de Lean-methoden. Als we meer specifiek naar de industriële wereld kijken, zien we dat de steeds snellere technologische vooruitgang de fabrieken dwingt zich aan te passen om concurrerend te blijven. Dit staat bekend als Industrie 4.0. Wat is dan het verband tussen Lean Manufacturing en Industrie 4.0? Hoe kunnen deze concepten worden gecombineerd ten voordele van de industriële spelers?

Lean management, industrie 4.0
Waar hebben we het over?

Alvorens op de kern van het onderwerp in te gaan, een paar herinneringen aan de concepten waarover we het in dit artikel hebben.

De kernbegrippen van slanke productie 

Toyota wordt gecrediteerd met het concept van "lean manufacturing". Na de Tweede Wereldoorlog heeft het bedrijf de manier waarop het voertuigen produceerde volledig herzien om aan de groeiende eisen van zijn klanten te voldoen. Deze filosofie was zo succesvol dat ze zich snel over de hele wereld verspreidde. 

Lean gaat over het optimaliseren van de hele productieketen zonder de eisen van de klant op de achtergrond te plaatsen. Het doel is dus de productiestroom als geheel te verbeteren. Het gaat er bijvoorbeeld om het uitvalpercentage te verlagen of onnodige bewegingen te vermijden. Maar er is meer dan dat. Het idee is een goede basis te leggen voor operationele uitmuntendheid door een cultuur van voortdurende verbetering tot stand te brengen en de werknemers mondiger te maken.

Wat is Industrie 4.0

Het concept van Industrie 4.0 houdt in het gebruik van innovatieve technologieën in fabrieken. Dit omvat technologieën zoals het industriële internet der dingen (IIoT), cloud, edge computing en andere belangrijke concepten zoals communicatie van machine tot machine (M2M) en cyberfysische systemen (CPS).

De basis van de vierde industriële revolutie ligt immers in de automatisering. De uitwisseling van gegevens die door de bovengenoemde technologieën worden verzameld, heeft tot doel de industriële praktijken efficiënter en autonomer te maken.

Lees er meer over: 

Zo zijn, gezien de technologische uitdagingen van de huidige industriële context, ook de zogenaamde "Lean"-methoden geëvolueerd.

Lean manufacturing 4.0: welke impact voor fabrieken?

Op het kruispunt tussen Industrie 4.0 en Lean Manufacturing wordt Lean Manufacturing 4.0 ook wel "Lean Automation", "Smart Lean" of "Lean Industry 4.0" genoemd. 

Om hun kansen op het bereiken van operationele uitmuntendheid te maximaliseren, is het in het belang van fabrieken om lean-methoden in combinatie met Industrie 4.0-tools toe te passen. 

De in real time opgevraagde gegevens maken immers een ideale samenwerking tussen mens en machine mogelijk, waardoor een totaalbeeld van de productie ontstaat en de operatoren in real time de nodige aanpassingen kunnen doen.
Uiteen studie van BCG blijkt dat bedrijven die lean en Industry 4.0 combineren een kostenbesparing van 40% kunnen realiseren. Met andere woorden, de combinatie van lean en Industrie 4.0 kan de bereikte besparingen verdubbelen in vergelijking met de toepassing van elk van beide afzonderlijk.

De gecombineerde bijdragen van Industrie 4.0 en lean manufacturing 

De Lean Manufacturing 4.0 aanpak versterkt de voordelen van elk van deze concepten afzonderlijk. Hier zijn enkele voorbeelden:

1. De klantgerichte visie verdiepen

In het digitale tijdperk is het voor fabrikanten nog nooit zo eenvoudig geweest om een duidelijk beeld te krijgen van de behoeften van hun klanten. Met geavanceerde gegevensanalyse (inclusief kunstmatige intelligentie) kunnen bijvoorbeeld trends en zelfs voorspellingen worden gedaan over toekomstige behoeften en eisen van klanten. 

Een ander voorbeeld is massaal maatwerk. Tegenwoordig beschikken klanten over relatief geavanceerde aanpassingsmogelijkheden, die mogelijk worden gemaakt door de integratie van geautomatiseerde en semi-geautomatiseerde robots in productielijnen. 

Zo wordt een van de kernbegrippen van lean, "just in time", versterkt door de technologische hefbomen van Industrie 4.0.

2. Op weg naar voortdurende verbetering

Een programma voor continue verbetering op een productielijn kan selectief een variabele veranderen, deze in real time testen en de resultaten dienovereenkomstig herzien. Dankzij nieuwe technologieën zoals simulatie-instrumenten kunnen fabrikanten hun veronderstellingen eerst in de virtuele wereld testen, alvorens ze in de fysieke wereld toe te passen. 

Dit is een andere manier om een belangrijk lean-concept te versterken met behulp van Industrie 4.0-tools.

Grenzen van lean manufacturing 4.0

Hoewel Lean Manufacturing 4.0 een waardevol hulpmiddel is om operationele uitmuntendheid te bereiken, vinden wij het essentieel om bepaalde beperkingen te vermelden. Het is inderdaad belangrijk te bedenken dat Lean Manufacturing 4.0 een filosofie is, een ideaal om na te streven, en geen model dat koste wat het kost moet worden gekopieerd. 

De opeenstapeling van nieuwe technologieën kan de exploitatie van een produktielijn uiteindelijk duurder maken. Bovendien vereist het een verhoging van de vaardigheden van de operatoren, maar ook van de managers. Het tekort aan vaardigheden op de markt is een grote zorg voor fabrikanten die moeite hebben om hun talenten aan te werven. 

Als upgrades van interne vaardigheden niet mogelijk zijn, moeten fabrieken een beroep doen op externe expertise om deze technologieën te onderhouden. In beide gevallen gaat het om kosten waarmee rekening moet worden gehouden.
Lees meer over dit onderwerp: Talentmanagement, een belangrijke strategie voor fabrikanten.

Samengevat

Lean methodologieën hebben bedrijven over de hele wereld geholpen hun productiviteit en klantervaring te verbeteren. Nu, dankzij Industrie 4.0-technologieën, hebben fabrikanten een duidelijker inzicht in de hele waardeketen om mogelijkheden voor verbetering te identificeren en uiteindelijk een concurrentievoordeel te behalen.

Het gaat dus niet meer om het ene of het andere concept, maar om een combinatie van beide visies. Lean manufacturing 4.0 staat nog in de kinderschoenen, vooral omdat we het nu al hebben over de vijfde industriële revolutie.